Αρχές σύγχρονου χορού, Dance, Body Dynamics


athdes athdesp
Τρίτη 19.00-20.15

Το μάθημα βασίζεται στις βασικές αρχές κίνησης του σύγχρονου χορού και των πρακτικών Somatics (πρακτικές που εφαρμόζουν την ανατομική και  μυοσκελετική φυσιολογία και βιομηχανική του σώματος). Είναι ένας έξυπνος συνδυασμός δυναμικών ασκήσεων και κινήσεων ακριβείας στο πάτωμα και μετακινήσεων στον χώρο.

Αποτελείται από το αρχικό ζέσταμα με ασκήσεις μεμονωμένων μελών και συνδυασμένες ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της αντίληψης του σώματος. Με φυσικές οδηγίες  βοηθάμε τον ασκούμενο να ανακαλύψει και να χρησιμοποιήσει τους μοχλούς του σώματος, τις  εναλλαγές του βάρους, το εύρος κινήσεως των αρθρώσεων, τις στηρίξεις, τις μετακινήσεις στο χώρο,  κ.ά. Ακολουθεί η αβίαστη και φυσική μετακίνηση στο χώρο. Ο ασκούμενος κινείται λειτουργικά και το σώμα συναντά τις αρχές της κίνησης και του χορού. Ο συνδετικός ιστός του σώματος (μύες- σύνδεσμοι- περιτονίες) γυμνάζεται ιδανικά και ο σκελετός δεν δέχεται καμία επιβάρυνση. Μέσα από τις διαφορετικές οδηγίες ο ασκούμενος ανακαλύπτει τις διαφορετικές ποιότητες και δυναμικές του σώματος και συναντά  τις κινητικές και εκφραστικές του δυνατότητες. Η δύναμη, η αντοχή, η παιχνιδώδης ενέργεια, η μουσικότητα, η επαφή, ο χορός, η χαρά που πηγάζει από το σώμα, όλα, είναι ήδη εκεί και μας καλούν να τα ξανά- ανακαλύψουμε.

Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα.

dt

 

Copyright © Dandelion by Pexeto