Επικοινωνία


ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού,

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΝΟΥΜΤΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 6, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15562
ΤΗΛ.2106543435
e-mail: dancescape@dancescape.gr  ή  noumta@gmail.com

Facebook: Χοροχώρος Βικτωρία Νούμτα
και Χοροχώρος

Copyright © Dandelion by Pexeto