ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Στο χοροχώρο από το 1999 έχουν πραγματοποιηθεί πολλών ειδών σεμινάρια:

Σύγχρονου χορού, Αυτοσχεδιασμού, Χορογραφίας, Δημιουργικού χορού, Χοροθεραπείας, Αφρικάνικου χορού και κρουστών, Αυθεντικής κίνησης, Biodanza, Qigong, Yoga.

Αυτογνωσίας, Breath work, Pulsation, Family Constellation, Chakra energy work, Colour  Rays workshops, Tantra groups,  Μεθόδου Feldenkrais, Art of living, Satsangs, Osho Meditation techniques.

Εκπαιδεύσεις  Thai massage, Shiatsu, Facia,  Δημιουργικού χορού.

Επίσης μπορούμε να οργανώσουμε ή να παραχωρήσουμε το χώρο για τα δικά σας σεμινάρια.

24.5.15 Full Moon Qigong Retreat in Delfi, 2nd & 3rd of May 2015

 29/4/2015 Παγκόσμια Ημέρα Χορού

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto